Konings hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelt persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit privacybeleid is bedoeld om je op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van zulke gegevens. Het is belangrijk om dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als je nog vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen via recruitment@konings.be.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Konings is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kunt u alle relevante gegevens terugvinden:

Konings nv
Beringersteenweg 98, 3520 Zonhoven
KBO-nr: 0434.680.160
e-mailadres: recruitment@konings.be

Waarom verzamelt Konings je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vooral om de informatie-uitwisseling te verwerken, onze services te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk en persoonlijker met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen jouw gegevens ons ook in staat je navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

Welke gegevens verzamelen we?

Afhankelijk van je interactie met Konings kunnen specifieke gegevens verzameld worden. In het kader van een (spontane) sollicitatie gaat dit over:

  • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres en mobiel nummer, LinkedIn pagina)
  • jouw cv en motivatiebrief

Op welke manier verzamelen we je persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden aan ons meegedeeld door jouw actieve interventie. Bijvoorbeeld als je bij ons solliciteert.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers en stellen alles in het werk om ons privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om - voor zover mogelijk - ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen.

Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 2).

Wat zijn je rechten en hoe oefen je ze uit?

Je kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van je gegevens te vragen. Daarvoor stuur je ons een e-mail naar recruitment@konings.be. We doen dan zo snel mogelijk het nodige.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Onze medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking.

Kun je van ons berichten ontvangen over onze activiteiten?

We gebruiken je e-mailadres om je te contacteren over nieuws betreffende jouw sollicitatie.

Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt?

Konings kan dit privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.

Als we dit privacybeleid moeten wijzigen, zul je daarvan op de hoogte worden gebracht via onze website. Wij raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. We wensen je erop te wijzen dat je het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer je vindt dat je rechten geschonden werden. Je kunt daarover meer informatie vinden op de website van de Belgische Privacycommissie.

Wil je graag samen met ons groeien?