Milieucoordinator

Ben jij de ambitieuze collega die we zoeken?

Wat doe je als Milieucoordinator?

Als milieucoördinator, focus je op het milieu in de brede zin van het woord nl geluid, waterzuivering, lucht, afval, grondwater. Je bepaalt een realiseert mee  van het milieubeleid voor het bedrijf alsook het bedienen van het waterzuiveringsstation.
Onze sites in Zonhoven (K1 en K2)  hebbent 2 vergunde boorputten (-300m diep) voor het ontginnen van grondwater dat, na behandeling, als grondstof in het eindproduct gebruikt wordt. Hiernaast is het bedrijf is een GPBV (bedrijf met mogelijke grote impact inzake milieu op omgeving) en hierdoor onderhevig aan specifieke wetgeving.
Een externe milieudienst ondersteunt inzake aanpak en kennis, ook met betrekking tot voorbereiding van audits en vernieuwing van milieuvergunning, of uitbreiding nav verhoogde productie activiteiten. Het waterzuiveringsstation verwerkt afvalwater van zowel K1 en K2 en loost gezuiverd water in de beek. Het milieubeleid is onderhevig aan externe audits en controles.  K2 ligt dicht bij woongebied wat noopt tot behoud van goede burenrelaties en adequate opvolging van eventuele klachten.
De productie en dus ook de waterinstallaties en -zuivering draaien 24/7. Een tijdelijke werkkracht of QC labo medewerker fungeert als back up en verzekert continuïteit inzake bediening van de installaties tijdens verlof/ziekte.

Concrete taken :
 • Uitvoeren van rondgangen over de beide sites
 • Nemen van stalen van productiewater en afvalwater 
 • Analyseren van de stalen
 • Organiseren van het labo en kalibreren van de toestellen
 • Uitwisselen van (dringende) informatie met productieafdelingen inzake verbruik/afval/kwaliteit etc van product/afvalwater
 • Opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve analyses en rapportages
 • Opvolgen van en signaleren van ontwikkelingen inzake relevante wetgeving
 • Op de hoogte blijven van productieprocessen en methoden om de milieu aspecten ervan te beoordelen en hierrond op te treden
 • Deelnemen als expert inzake milieu aan technische projectgroepen 
 • Deelnemen aan projecten binnen vakgebied, zo o.m. automatisatie, uitbreiding productievolume, hernieuwing van milieuvergunning
 • Je rapporteert aan de QESH Manager

Wat kan je?

 • Je hebt een proactieve houding en beschikt over de juiste motivatie om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels
 • Je hebt een basiskennis van de Office-pakketten Word, Excel en Outlook
 • Je hebt passie voor de werkvloer en je handelt volgens de CORE-waarden
 • Je beschikt over een grondige kennis van wetgeving inzake milieu in de brede zin van het woord. (afval, geluid, water, lucht, grondwater,..)
 • Je beschikt over een grondige technische kennis van het waterbehandeling, waterzuiveringsproces en installaties.
 •  Je bent een vlotte communicator (zowel intern als extern - mondeling en geschreven)
 • Je hebt een Master opleiding genoten of weet dit denkniveau te koppelen aan afdoende ervaring
 • Je hebt minimaal 10 tot 15 jaar ervaring in een industriële omgeving

Wat mag je verwachten?

Bij Konings werken al onze talenten samen om onze groeidoelstellingen waar te maken. Iedereen wordt aangemoedigd om kennis en ervaring te delen. Je wordt gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen en uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen. 

Ondernemerschap zit in ons DNA. Als internationale co-packer die sterk groeit, zal Konings je inspanningen waarderen overeenkomstig je expertise en potentieel.

Wil jij in dit verhaal meestappen en een actieve rol opnemen in de boeiende werkomgeving van Konings? Kom op gesprek!

Zonhoven

Wij zijn Konings Zonhoven, een onafhankelijke en internationale drankenfabrikant. Doe je frigo maar eens open, je vindt onze dranken zeker en vast terug!

Konings Zonhoven is een groeiende organisatie waarin je als medewerker jezelf kan ontwikkelen en loopbaankansen krijgt. We zijn een professioneel bedrijf waar plezier maken zeker ook kan!

Meer weten over werken in Zonhoven

Wil je graag samen met ons groeien?